Smetanova 1484
755 01 VSETÍN
tel.: +420 733 328 180
e-mail: roskavsetin@centrum.cz

Odkaz na stránku e-mailem

Příspěvky, články

Den roztroušené sklerózy v České republice

Přidáno: | 29.05.2009

Den roztroušené sklerózy v České republice

­

ROSKA Vsetín

REGIONÁLNÍ SDRUŽENÍ LIDÍ S ROSTROUŠENOU SKLERÓZOU UNIE ROSKA V ČR

Pořádala 27.května 2009 od 8 – 18 hod. u příležitosti SVĚTOVÉHO DNE RS-

akce, ke které se připojilo 40 zemí z celého světa včetně České republiky

DEN OTEVŘENÝCH DVEŘÍ

ve „Věžovém domě“ Smetanova 1484,Vsetín, kontaktní mobil: 733 328 180

Cílem této akce, která byla 5.května inzerovaná ve Vsetínských novinách bylo oslovit širší veřejnost a zvýšit její informovanost o naší činnosti a problematice onemocnění RS a jak s ní aktivně žít.

Naše republiková centrála Unie Roska v ČR se sídlem v Praze vydává a poskytuje publikace o RS, časopis Roska, brožury, letáky, katalogy z výstav tvorby lidí s RS a další info.materiály, jako jsou DVD s cvičením a o péči o nemocné nejen v ČR a v zahraničí.

Tyto materiály jsou k dispozici v našich prostorách. Zájemci si mohli prohlédnout-vyzkoušet rozličné rehabilitační a cvičební pomůcky. Fotogalerie na www. stránkách Rosky Vsetín dokáží dostatečně ilustrovat aktivní dění v duchu přátelství, porozumění a dobré nálady. Filmové záznamy z našeho archivu jsou též toho dokladem .

Lidé z naší organizace byli připraveni poskytnout veškeré informace, které zde soustřeďujeme o této těžké civilizační nemoci.

Výtvarná dílna předvedla ukázky výtvarných technik a hotových prací a z kombinovaných materiálů. Tvorba klasických gobelínů je přitažlivou především pro ženy, jako dlouhodobý rehabilitačně-výtvarný program zaměřený na procvičování jemné motoriky.

Na klubových setkáních je možnost společenských her – v oblibě je Scrable a další. Děti mohou trávit zde čas v klidu spolu s rodiči. Tato pravidelná setkání každé pondělí 16 – 18.30 hod.

Kdykoliv dle domluvy můžeme informovat zájemce o našich cvičebních, rehabilitačních a společenských programech . Jsou podporou nemocných, jejich rodin, přátel a zkvalitněním jejich života, který by se snad zdát díky nedostatku informací zoufalý až beznadějný.

Naše aktivity:

Kondiční cvičení, solná jeskyně, plavání, hipoterapie, masáže, rekondiční pobyty, klubová setkání, přednášky, výtvarná dílna, letní „opékačky“, možnost použití a učení PC – internetu, navazování kontaktů s jinými organizacemi nejen typu Roska.

Díky podpoře Města Vsetín a Unie Roska v ČR jsme schopni toto vše vykonávat a být solidárním světlem majáku našim nemocným spoluobčanům.

Spojili jsme to navíc s oslavou narozenin dvou našich členů - rosniček ,takže bylo co oslavovat.....

Obraz006Obraz007Obraz015

Obraz008Obraz009Obraz014

Obraz016 Obraz017Obraz018

Obraz019 Obraz020Obraz021

Obraz022_1 Obraz022Obraz023